“Народе????” – Васил Левски (2)

Писмо до Панайот Хитов в Белград,
С приписка от Ангел Кънчев

         Свободолюбивий побратиме,

         Почитаемото ни ваше писмо от 30-ий приехме.
         Най-напред казвате, че общото положение в Европа принуждавало ви да ни питате за вашето мнение дали е уместно и по-надолу излагате вкратце това ваше мнение. Нашият понастоящий отговор е следующий: дето казвате, че е време вече да потърсим и ние своето право, защото господарите ни не щат нивга да ни го дадат сами, освен ако сами си го не вземем, то е тъй и това наше убеждение накарало ни е да се заловим в работа.
         По-надолу казвате, че ако се ний забавим, боите се, че ще подпаднем под други по-як господар – тогава цяло да бъде всичко късно.
         На това ви отговаряме, че не тряб[в]а бързание, защото от 8 месеца време е откак сме се заловили да си работим по чисто български в Българско и да се не облягаме на вънкашни думи от българи, които живеят извън Българско, което всичко тяхно досега е било [в]се лъжа; па йоще и опит ни показва, че бързата работа излиза ялова; а страхът, че може да ни завлече по-як господар, е май неуместен, защото е страх от много години у нас, та нека го потърпим йоще малко време. Ний сто пъти по-много бързаме от вас, защото пътят ни е из Българско, изпод байонетите неприятелеви.
         В 3-то предложение казвате, че не можем се пригтви нивга както искаме и че нашите богати не би взели участие до [г]де не видят неща важни.
Съгласни сме с вас, че нивга не можем се приготви, както другите сили, но по-много сме приготвени от другите в духът и естествената сила на народът ни, който е готов вече и чака на първият знак и  т[укашният] ЦК щом като му се даде. Но и твърде сме убедени, че тряб[в]а поне толкова да се приготвим, колкото е нужно да се предвиди една добра сетнина в предприятието ни, защото в нищо не приготвени ще има сетнина нищо и никаква!
         В 4-тото предложение казвате, че най-главното е да се приготви народът извътре. А вас питаме: народ да се приготви за бой сами може ли да се приготви, или трябва главатарите му повече и по-сигурно да го приготвят, като тряб[в]а и [в]секи ден да се намират между него, да държат ред и тишина, йоще ако би се случило и някакво издайство в неприятелски ръце, да го [в]земат назад. Не, брате, приказвали сме върху това и внимание не сте давали, че тряб[в]а всичките войводи да си бъдат в Българско, защото извън носят вреда, а не полза! Приказва-щем и пак пред народното главно събрание, защото нашата работа да се е свършила по-отколе, [тя] стоеше в ръцете на войводите по-напред! Изповяда[ме]-щем се.
         В 5-тото си предложение, че имате уговор с някои провинции от друга народност и според копията на тоя уговор чакате нашето решение, но понеже тая копия не е достигнала йоще до нашите ръце, не можем ви да[дем] нищо отговор засега.
         Бележка: отсега, ако ще бъдете с нас наедно в работа, т.е. по заповедта на ту[кашния] ЦК, няма вече да правите никакви уговори с от каквато и да е народност, докато не [в]земете препоръчителство от Ц[ентралния] ни К. Б[ългарско], който предварително ще ви ограничи в думите, извън това на никакви уговори не се подписваме, от което и най-лесно е да ни нанесе най-голямото побъркование; и такъв, който не постъпва така, не е наш.
         В 6-тото – като ни молите за отговор, навеждате, че ако не видите, че няма надежда от народът ни, ще бъдете принудени да [в]земете участие с който сте имали уговор да се биете за чужда свобода. За жалост ви казваме, че това ваше предложение ни малко смущава. Вие добре познавате нуждите на нашият народ, знаете, че и малцина са, които ще го подводят да се бори за свободата си, а вие за чуждата! Пак ще кажа: чисто народният чиляк бори се до което вече време да избави своят си народ по-напред, па тогава нека гледа и на други! Ако той не случи, но тряб[в]а да умре в нардната си работа! Тук е праведното разсъждение.
         Срещнахме се с А.К[ънчев] и отсега занапред е на работа.
         За човек, дето искате да ви пратим за споразумение, от това да се върнете назад, та гледайте час напред да си до[й]дете в Българско, че си имаме много работа!… В нашите ръце стои да наредим и приготвим всичко. Първото е парите – елате и ще ги намерим де са; и подир малко веч да развием байракът.
         По-долу в писмото си казвате: тежко е на един народ да очаква от едно или няколко лица своето благополучие. Като не знам в каква смисъл е писано това, потвърдяваме и ние, че всички задружно тряб[в]а да вършим всяко нещо, което е за народното освобождение. Делата, които са се вършили досега и които има да се извършават, било е и ще бъдат по вишегласието на всичките члено[ве], които съставляват ту[кашния] ЦК, а не по мнението на тогова или оногова.
         Ако желаете, елате си, защото на празни писма нямаме такова време, та да отговаряме. Пък на горните свободолюбиви господа, с които сте имали уговор, поздравляваме ги и ние, даваме им и чиста реч, какво щом бъдем приготвени в часът ще ги намерим и да направим братска свръзка с две думи, ако са тий искрени! Наближава времето и ще викнем в един глас…
1871 септ.29, Бълг[арско]

         [На с.3 бележка от А.Кънчев: ]

         Бай Панайоте,
         До[й]дох, видях и в истинността на гореизложеното се убедих. Освен да до[й]дете тука, другото [в]сичко е лъжа.

         Ваш:
         А.Кънчев

==============================================
Откъс от книгата “Народе????”, в която са събрани писмата и личния бележник на Васил Левски.
narode-vasil-levski

Advertisements

About tsvetanv

Friends, Books, Music, Math, Programming.
This entry was posted in Books. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s