“За душата на човека”, Стефан Цанев (фрагменти)

Сократ всеки ден минавал през пазара, оглеждал сергиите, пълни със стока и си повтарял:
– От колко много неща нямам нужда!
Демокрит казвал навремето: “Богат е не оня, който има много, а който не желае повече.”

Човешкото същество вечно е разпнато върху кръста на духовното и земното. По-лесно е, разбира се, да се движиш по хоризонтала(земното), отколкото да се катериш по вертикала(духовното). И докато пълзиш, поглеждаш сегиз-тогиз с носталгия нагоре…

От Протагор, който обявява човека за мярка на всички неща, и Сократ, който твърди, че смисълът на съществуването е усъвършенстването на човешкия дух – до средата на 19 век средно интелигентният човек е бил на равнището на тогавашната наука и техника – и това е създавало в него чувство за хармония в света, нещо повече – раждало е самочувствие за хегемония на човека.
Още в началото на 20 век човечеството тръгна по погрешен път: вместо да усъвършенства себе си, започна да усъвършенства техниката. Човекът престана да бъде мярка на всички неща, превърна се в придатък на техниката, в нейн роб, а техниката няма съвест, нито морал, робът ѝ – също. Така се стигна до съвременната бездуховност.
500 милиона години са били нужни животното да се превърне в човек, 5 години са достатъчни човекът да се превърне в животно.

Затова велики са онези, които са готови да пожертват живота си, защитавайки своята духовност. А да паднеш на колене пред делничните несгоди или да оскотееш, стремейки се към богатство – това е под достойнството на човека.

Източник: “Спасете нашите души”, Стефан Цанев, изд.”Захарий Стоянов”, 2009г.
link store.bg

Advertisements

About tsvetanv

Friends, Books, Music, Math, Programming.
This entry was posted in Books, Philosophy, Psychology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s