Category Archives: Music

Ден денувам

Една песен в изпълнение на Теодосий Спасов, текстът е по стиховете на Пейо Яворов от цикъла “Хайдушки песни”. Ден денувам Ден денувам – кътища потайни нощ нощувам – пътища незнайни; няма тато, нито мама – тато да ругае, мама да … Continue reading

Posted in Music, Poetry | Leave a comment

Притчата за двата вълка – Петър Янев

“Баба ми ми казваше една притча като малък: „Във всеки човек живеят два вълка – бял и черен. И се боричкат. Ще дойде момент, в който единият ще надвие другия.” Като я попитах кой ще надвие, тя ми каза: „Този, … Continue reading

Posted in Music, Thoughts | Leave a comment

Краят на песента

“Усетих, че нещо ще се случи, но докато да разбера какво, Алито стана изведнаж! Стана като от вихрушка вдигнат, пристъпи към певците и преди някой нещо да е разбрал, викна, та запя с пълно гърло:     Руфинка й болна легнала … Continue reading

Posted in Books, Movies, Music | Leave a comment

Нещо живо

Когато свири, музикантът дава живот на инструмента и го съживява. Вярно е и обратното – с мелодията,  която звучи, инструментът дава душа на музиканта. С времето инструментът се превръща в нещо живо; в твой приятел, с който ти е приятно … Continue reading

Posted in Music, Psychology | Leave a comment

“Малка мома се Богу моли” – Нели Андреева

Малка мома си са Богу моли: дай ми, Боже, очи голубови. Дай ми, Боже, крилца соколови да си форкнам отвъд бели Дунав. Да си найда момче според мене. Чу я Господ, стори очи голубови и крилца соколови. Та ѝ даде крилца … Continue reading

Posted in Music, Poetry | Leave a comment

Бай Теодосий

Преди много години открих музиканта Теодосий. Наскоро преоткрих човека Теодосий. Бай Теодосий, да знаеш, че много още имам да уча в този живот. И се радвам, че се докосвам до теб, за да преосмисля себе си и света около мен.

Posted in Culture, Music | Leave a comment

Ако си дал…

Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнемe вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. : ) … Continue reading

Posted in Music, Poetry | Leave a comment