Хората

Хората сменят работата си. Хората сменят държавата и обществото, в което живеят. Хората заменят “приятелите” си с нови. Няма нищо константно. “Всичко тече, всичко се променя”, какво казва Хераклит. Хората от крепостни селяни се превърнаха в номади. Хората станаха отломка, подмятана от  теченията на живота. Хората загубиха своите устои и идентичност. Хората са дърво без корен. Хората не знаят кои са. Хората станаха събирачи на светове. Хората нямат време да се привържат към места и близки.
Динамиката отмива стойностното. Динамиката отвлича вниманието на човека от същественото в живота. Светът стана бързоликвиден: контакти, стоки, информация. Стойностните неща изискват време, което ги прави несъвместими с динамиката, която изисква постоянно текучество. Стремглавото текучество обезценява нещата, които има човек, защото те бързо ще бъдат забравени и заменени с нови.

Advertisements
Posted in Society, Thoughts | 1 Comment

Размисли разни #74

“Too much love will kill you”, Queen

Притчата за жабата, която искала да е голяма колкото Вола.

“Господи, не ми давай повече, отколкото мога да понеса.”, Ахмед Доган

Posted in Thoughts

Приемственост

“Чувството за съпричастност към дадена общност, тя подсъзнателно възпитава. Сега младите са доста объркани, защото семейството в класическия си вид го няма. Не може интернет и телевизията да те възпитава. Между мен и баща ми, между баща ми и баща му е имало някаква приемственост на ценности, на възприятия за живота, на онаследяване на определени неща, на поведенчески модели. Сега пропастта  между нас и децата ни е непреудолима. Човечеството трябва много сериозно да се замисли за това, защото тази пропаст се увеличава.”

худ.Георги Липовански, “Умно село”, БНТ
Връзка към документалия филм за Георги Липовански: bnt.bg

Posted in Culture, Society, Thoughts | Leave a comment

Среща – Дамян Дамянов

Среща

 

С тебе ни събра случайността,
А можеше нима да се разминем?
От пътища кръстосан е света
и всеки път е дълъг със години.
Ти щеше да останеш непознат,
аз нямаше да знам, че съществуваш,
аз нямаше да чувствам топлината
на устните, които ме целуваха.
Аз нямаше да стискам твойте длани
да пия от очите ти успокоени.
О, това не можеше да стане
виновникът е нашето рождение.
С тебе ни събра случайността
един на друг сме били просто нужни
и сме се търсили, събра ни любовта,
защото не можеше да бъдем чужди.

Източник: chitanka

Posted in Poetry | Leave a comment

Tony Robbins – The Secret of Happiness

Posted in Tony Robbins | Leave a comment

Paris at night

Три клечки кибрит – една подир друга запалени
в мрака.
Едната – за да погледна цяло лицето ти.
Втората – за да погледна очите ти.
Третата – за да погледна устата ти.
Пълен мрак след това – за да си спомня всичко,
когато до мен те притискам.

Paris at night, Жак Превер

Източник: slovo.bg

Posted in Poetry | Leave a comment

Вътрешен свят

При днешната глобализация е сравнително лесно да смениш външната среда, в която живееш, с някоя друга по-добра. По-трудно е да промениш своя вътрешен свят и да се чувстваш уютно в него. Много от нещата, които ни правят щастливи, не са привнесени отвън, а ние ги създаваме. Като обичта към близките; отношенията с околните; нещата, които си мислим и казваме всеки ден наум. За тези неща е без значение къде живееш, а е важно какво носиш в себе си и колко безрезервно подаряваш обичта си на околните.

Posted in Thoughts | Leave a comment