Category Archives: Philosophy

Преводачът Петко Хинов

Интервю – вестник “Росица”: линк вестник “Росица” Лична страница на Петко Хинов: линк блог

Posted in Books, Common, Culture, Philosophy, Society, Thoughts | Leave a comment

Скоростта на душата

Когато бедуините правили преходи в пустинята, те често спирали за почивка. Не само за да си починат, а и за да дадат време на душите си да ги настигнат. Бедуините вярвали, че душата на човек има различна скорост от тази … Continue reading

Posted in Philosophy, Thoughts | Leave a comment

Трансформация

Всяка компютърна програма си има вход и изход, всеки организъм си има вход и изход, всяка душа си има вход и изход. Интересна е трансформацията отдолу. Какво става там вътре, как текат процесите, какво се случва?

Posted in Philosophy, Psychology | Leave a comment

“За душата на човека”, Стефан Цанев (фрагменти)

Сократ всеки ден минавал през пазара, оглеждал сергиите, пълни със стока и си повтарял: – От колко много неща нямам нужда! Демокрит казвал навремето: “Богат е не оня, който има много, а който не желае повече.” Човешкото същество вечно е … Continue reading

Posted in Books, Philosophy, Psychology | Leave a comment

А ти?

А ти? В какво влагаш времето си?

Posted in Philosophy | Leave a comment